PLOMA

Inspirada en l'elegància i delicadesa que transmeten els moviments de les plomes i així transmetrem a les persones que escullen  aquesta col.lecció.